top of page
OZ_Verloop_1920x800px.png
Diensten

OMGEVINGSZAAK NEEMT
DE OMGEVING MEE IN JOUW RUIMTELIJKE PLANNEN VOOR EEN HOGER ACCEPTATIENIVEAU

Stuwen rijn 1_B.jpg

WERKEN AAN
DE KRAAN 
VAN NEDERLAND

STAKEHOLDERMANAGEMENT

Het maken van de juiste verbinding met stakeholders is cruciaal voor elk plan of project. Het draait om oprechte interesse en het luisteren naar de ander. Tegelijkertijd is het belangrijk om kennis te delen om elkaar goed te begrijpen en om verbanden te zien en te komen tot meerwaarde. Kennis draagt bij aan begrip en dat gaat twee kanten op.

 

Omgevingszaak heeft ruime ervaring met het verbinden van plannen en projecten met stakeholders. Als intermediar tussen de stakeholders en het plan of project.

Stakeholdermanagemen
Omgevingszaak_Iconen_-09.png

OMGEVINGSMANAGEMENT

Inzicht en overzicht is cruciaal bij het maken van plannen of het realiseren van projecten. Omgevingszaak heeft gedegen ervaring met het opzetten en onderhouden van omgevingsmanagement. Coördinatie van de diverse onderzoeken zoals flora/fauna, archeologie, ontplofbare oorlogsresten, bodem, water, geluid en communicatie.

 

Omgevingszaak houdt het overzicht en coördineert de diverse onderzoeken en stemt de impact met u af en stuurt tijdig bij om het plan/project gerealiseerd te krijgen.

Tennet kabel aanleg 2_B.jpg

WERKEN AAN DE
ELEKTRICITEITS-
SNELWEG VAN
NEDERLAND

Omgevingsmanagement
20200730_160538_B.jpg

HOOGWAARDIG
OPENBAAR
VERVOER IN
'T GOOI

Omgevingszaak_Iconen_-10.png

TENDERADVIES

Het verwerken van en vervolgens toepassen van de enorme hoeveelheid omgevingsdata is een apart onderdeel van Omgevingszaak. Omgevingszaak heeft ervaring met het schrijven en presenteren van omgevingsplannen. 
 

Daarnaast kijkt omgevingszaak niet alleen naar het omgevingsaspect maar ook naar de bredere technische scope. Op deze wijze ontstaat een gedegen en uitvoerbaar omgevingsmanagementplan wat past bij de tender uitvraag en de benodigde uitvoeringswijze.
 
Omgevingszaak heeft ook ruime ervaring met diverse vormen van tenders zoals: dialoog gestuurd, Best Value Procurment en de sleutelfunctionaris rol. Dit maakt Omgevingszaak tot een veelzijdige en praktische tenderpartner.

Tenderadvies
Omgevingszaak_Iconen_-11.png

BLVC PLANNEN

Het komen tot en het maken van een realistisch en passend BLVC plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Vergunningen en Communicatie) is een proces waar inlevingsvermogen en kennis voor nodig is. Wat zijn redelijke eisen en wat niet, welke uitvoeringsmethoden zijn er, wat is de hinder etc.
 
Omgevingszaak heeft kennis van de uitvoering en kan daarmee de impact inschatten en vooraf al meenemen in de plannen of alternatieven opnemen. Een goede voorbereiding van het BLVC plan zorgt voor rust en efficiency in de uitvoering.

Vattenfall warmteleiding Hakfort_B.jpg

DE VERWARMING
VAN AMSTERDAM

BLVC
Geothermie voor website_edited.jpg

ULTRADIEPE
GEOTHERMIE

Omgevingszaak_Iconen_-12.png

ADVIES / INTERIM

Omgevingszaak stelt ook losse adviezen of reviews op. De ruime ervaring en praktische kennis zijn onderdelen waar Omgevingszaak goed op scoort. Deze ervaring neemt Omgevingszaak mee in de adviezen en reviews die ze opstelt. Een frisse blik bij een second opinion of een review. Door het vraagstuk breder te benaderen ontstaat een gedegen advies met praktische en bruikbare adviezen. 

Door de ruime ervaring is Omgevingszaak ook uitstekend instaat interim klussen / projecten op te pakken. 

Advies
OZ_Verloop_1920x800px.png
Omgevingszaak_Beeldmerk_blauw.png

‘Maarten is een strategische denker die weet hoe complexe projecten en onderwerpen kunnen raken aan belangen van anderen. Het meenemen van stakeholders en het meewegen van ieders belang kan hij als geen ander. De menselijke maat staat voorop bij Omgevingszaak. Met Maarten kom je er altijd samen uit. Hij brengt buiten naar binnen en binnen naar buiten.’

Regien Arends - TenneT

Regien Arends - TenneT

SAMENWERKEN?

Laten we een afspraak inplannen om 
te bespreken wat Omgevingszaak 
voor jou kan betekenen.
saad-salim-PqRvLsjD_TU-unsplash_LR_edited.jpg
bottom of page